PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp báo trước Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Chiều 26/02/2021, thừa ủy quyền của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trịnh Tiến Dũng đã chủ trì họp báo thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh cuộc họp báo

Tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông báo thời gian, địa điểm, dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Kỳ họp thứ 19 được tổ chức trong thời gian 01 ngày (ngày 05/03/2021) tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn. Kỳ họp dự kiến xem xét 02 báo cáo của các Ban HĐND tỉnh; 04 tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, gồm: Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách Nhà nước; Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (đợt 1); Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT.258B đoạn tuyến Km36+00-Km65+450.

Kỳ họp có chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường trước khi thông qua các nghị quyết. Ngoài ra, Kỳ họp sẽ thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Trao đổi tại buổi họp báo, các đại biểu đã làm rõ thêm về một số nội dung liên quan đến các tờ trình tại Kỳ họp, đồng thời nhất trí cao nội dung tuyên truyền Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trịnh Tiến Dũng đề nghị, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp để cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ chủ động phối hợp cung cấp tài liệu, văn bản, thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền về Kỳ họp./.

Thu Cúc