PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp báo về nội dung Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX
Chiều 19/4/2021, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trịnh Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để thông tin về nội dung, kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự họp báo

Theo thông tin của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 20 tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX sẽ được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/4/2021. Kỳ họp sẽ thông qua một số báo cáo, tờ trình quan trọng gồm: Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo công tác Toà án nhân dân tại kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (đợt 2); Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 và số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Kỳ họp có chia tổ thảo luận, thảo luận tại hội trường trước khi thông qua các nghị quyết và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Thảo luận tại buổi họp báo, các đại biểu nhất trí cao nội dung tuyên truyền Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp trong việc cung cấp tài liệu liên quan đến Kỳ họp để các đơn vị có cơ sở thông tin đến Nhân dân được biết và theo dõi./.

Thu Cúc