PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả Dự án xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Chiều 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả Dự án xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh cuộc họp

Dự án do Trung tâm nghiên cứu Địa tin học (thuộc Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên) chủ trì thực hiện, có mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL), phần mềm ngành nông nghiệp được tích hợp trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể, Dự án nhằm xây dựng hệ thống CSDL ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn với 18 lớp dữ liệu, bao gồm dữ liệu bản đồ và dữ liệu thuộc tính; xây dựng trang thông tin và các module phần mềm, đáp ứng tối đa các tác vụ trong việc quản lý, khai thác và cung cấp thông tin ngành nông nghiệp; đào tạo, tập huấn cho cán bộ ngành nông nghiệp ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Dự án thực hiện 5 nội dung chính, gồm: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu; xây dựng CSDL sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn; xây dựng phần mềm quản lý và khai thác CSDL ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; tổ chức hội thảo khoa học; đào tạo, tập huấn.

Theo báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện, Dự án đã điều tra, thu thập các bản đồ chuyên đề quy mô toàn tỉnh như các bản đồ về hiện trạng sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển nông nghiệp, đất lâm nghiệp, thổ nhưỡng; số liệu về dân số, diện tích cây trồng, năng suất, nông lịch; tình hình sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh ở vật nuôi; thời tiết thủy văn; đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp; trồng trọt, chăn nuôi, thú y… Dự án xây dựng được CSDL sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn gồm 18 nhóm; xây dựng được phần mềm quản lý và khai thác CSDL ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; tổ chức được 9 lớp tập huấn sử dụng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp với 155 đại biểu tham gia.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo về kết quả Dự án, các thành viên Hội đồng đánh giá Dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đề ra; kết quả Dự án có khả năng ứng dụng cao. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện hoàn thiện báo cáo kết quả Dự án như những thông tin đã có phải được cập nhật đến thời điểm hết năm 2022; bổ sung một số trường dữ liệu của từng mục cụ thể; bổ sung một số biểu đồ, chức năng tìm kiếm nhanh; cần xắp xếp dữ liệu hợp lý hơn; hoàn thiện quy chế vận hành, khai thác hệ thống thông tin nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, thông tin được cập nhật…

Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả Dự án xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt loại khá./.

Hương Dịu