PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch tại huyện Ba Bể
Ngày 07/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đầu tư khai thác tuyến, điểm du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu du lịch sinh thái Nature and Fresh; bàn hướng giải quyết phần diện tích chồng lấn giữa các dự án đầu tư du lịch tại huyện Ba Bể của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Greencanal Việt Nam.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh cộc họp

Tại cuộc họp, đại diện 02 nhà đầu tư đã trình bày quy hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại 02 xã Khang Ninh và Quảng Khê, huyện Ba Bể; báo cáo phạm vi ranh giới dự kiến lập quy hoạch, ý tưởng quy hoạch và các vị trí, diện tích chồng lấn giữa các dự án của 02 nhà đầu tư.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan báo cáo tiến độ triển khai các bước thực hiện dự án, đề xuất hướng giải quyết phần chồng lấn diện tích giữa các dự án. Riêng đối với các dự án của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Greencanal Việt Nam, các sở, ngành và huyện Ba Bể đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện về việc lập, thẩm định, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án đầu tư khai thác dịch vụ tuyến, điểm du lịch tại Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu du lịch sinh thái Nature and Fresh; khẩn trương triển khai thực hiện Dự án khai thác tuyến xe điện, Dự án bến xuồng tại Buốc Lốm và bờ Bắc hồ Ba Bể và chuyển đổi xuồng trở khách tại Khu du lịch Hồ Ba Bể...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chỉ đạo: Phần diện tích chồng lấn thuộc dự án tại xã Khang Ninh, đồng ý cho Công ty TNHH thương mại và du lịch Greencanal Việt Nam dừng thực hiện các hạng mục, giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục thực hiện các bước triển khai dự án; phần diện tích chồng lấn tại xã Quảng Khê, 02 công ty tiếp tục lập quy hoạch để trình các sở, ngành chức năng thẩm định và tiến hành các bước tiếp theo. Quá trình thực hiện, các nhà đầu tư chủ động phối hợp với ngành chức năng để xác định vị trí, tránh vướng vào diện tích rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Ba Bể. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Greencanal Việt Nam tập trung thực hiện ngay các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời thành lập Văn phòng đại diện tại Bắc Kạn để thuận tiện cho việc liên lạc, triển khai thực hiện dự án./.

Thu Cúc