PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 và xét khen thưởng trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên
Sáng 23/10, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 và xét khen thưởng trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự họp

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu lấy ý kiến của các thành viên về thành tích của các tập thể, cá nhân. Kết quả, các thành viên Hội đồng nhất trí trình cấp có thẩm quyền khen thưởng một số nội dung:

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 25 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm học 2019-2020, đồng thời chọn 05 tập thể đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua;

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 28 tập thể có thành tích do khối thi đua suy tôn năm học 2019-2020;

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2019-2020 cho 101 tập thể;

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 86 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020;

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 48 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020;

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng đã thảo luận và bỏ phiếu 100% nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 01 tập thể (Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân (ông Quách Đăng Hải - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Kết luận cuộc họp, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng, trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo đúng trình tự, thủ tục quy định./.

Hương Lan