PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như ở trong nước đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thuận lợi, thành công tốt đẹp, giảm thiểu các ảnh hưởng, tác động từ nguy cơ dịch bệnh trong trường hợp có lây lan, bùng phát, Hội đồng bầu cử quốc gia huớng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Theo đó, tại Công văn, Hội đồng bầu cử quốc gia đã hướng dẫn cụ thể đối với  trường hợp lập, bổ sung danh sách cử tri đối với người đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc tổ chức bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế và tại các địa phương có dịch bệnh Covid-19./.

Bích Huệ