PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Na Rì triển khai thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em
UBND huyện Na Rì triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2023 - 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, xây dựng nội dung kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống đuối nước, nguyên nhân dẫn đến đuối nước và kỹ năng sơ, cấp cứu đuối nước để tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện truyền thông của địa phương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền cho học sinh và cung cấp thông tin cho các nhà trường để thông báo, nhắc nhở học sinh về tình hình, nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn, các địa điểm cấm bơi, lội, nơi có biển cảnh báo để học sinh không đến gần.

Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, nơi có các khu vực đã từng xảy ra hoặc dễ xảy ra đuối nước trẻ em. Thống kê, rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước và số lượng những điểm cần lắp rào chắn, cắm biển cấm tắm, bơi lội hoặc biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm... Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm về bảo đảm các điều kiện an toàn phòng ngừa sự cố, tai nạn đuối nước ở các cơ sở vui chơi, giải trí có hồ, ao, bể bơi; ban hành kế hoạch về phòng chống đuối nước trên địa bàn. Đầu tư trang bị các phương tiện phù hợp, thiết yếu phục vụ công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em như phao cứu sinh, áo phao, dây cứu người... cho lực lượng Công an cấp xã, thị trấn, dân phòng.

Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em và tổ chức dạy bơi cho trẻ em. Kịp thời điều tra, làm rõ các vụ việc trẻ em bị đuối nước để xử lý trách nhiệm đối với các tố chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật…/.

Ngọc Tú