PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Pác Nặm - Một năm vượt khó
Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, huyện Pác Nặm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân huyện Pác Nặm tích cực chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất

Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2021, kinh tế huyện Pác Nặm phát triển cơ bản ổn định. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,25%.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 628,19 tỷ đồng, đạt 102,98% kế hoạch (KH). Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt trên 450,39 tỷ đồng, đạt 101,44% KH, tăng 4,27% so với năm 2020. Sản lượng lương thực ước đạt 19.744 tấn, đạt 100,5%KH; lương thực bình quân đầu người ước đạt 557 kg, đạt 101,27% KH. Các đơn vị, địa phương trong huyện trồng mới được 462,61 ha rừng, đạt 197,44% KH. Toàn huyện thành lập mới 6 hợp tác xã (HTX0, có 3 sản phẩm của HTX Giáo Hiệu được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao (Trà bí đao Giáo Hiệu, Trà bí đao Giáo Hiệu - Trà túi lọc, Bột nghệ nếp Giáo Hiệu).

Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ổn định. Kết quả sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt khá, giá trị sản xuất đạt 17 tỷ đồng, bằng 188,89% KH.

Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Với 58 công trình được giao kế hoạch vốn 40,882 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2021, huyện đã giải ngân được 36,264 tỷ đồng, đạt 89% KH. Phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, toàn huyện có 103/113 thôn có đường ô tô đến trung tâm, 88/113 thôn có đường ô tô từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa, đạt tỷ lệ 77,88%, vượt KH đề ra 7,88%.

Đến nay, toàn huyện có 88/113 thôn có đường ô tô từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa

Tình hình thị trường thương mại diễn ra ổn định, hàng hóa đảm bảo được lưu thông thông suốt, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt 160,8 tỷ đồng, bằng 102,4% KH, tăng 19% so với năm 2020.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Do đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 14,498 tỷ đồng, đạt 149,5% chỉ tiêu dự toán HĐND huyện giao và tăng 12% so với năm 2020.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện tiếp tục củng cố và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98%, vượt KH đề ra. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được duy trì thực hiện tốt; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 129%. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chú trọng, tỷ lệ công dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đạt 97%, mũi 2 đạt 89,54%; trẻ em từ 12 - 17 tuổi tiêm vắc xin mũi 1 đạt 97,18%. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai đảm bảo phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm với 1.346 lao động được giải quyết việc làm, đạt 134,6% KH.

Tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho công dân trên địa bàn huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Pác Nặm còn có 8/48 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 21,3/24 triệu đồng; diện tích cây trồng có lợi thế thực hiện được 4,3 ha, đạt 25,29% KH; tổng đàn đại gia súc đạt 90%KH; tổng đàn lợn đạt 87%KH; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện ước đạt 10,4 tiêu chí, bằng 95,41% KH; xã Bộc Bố không đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện tăng 0,27%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 4 đạt 65,33% (KH 80%).

Năm 2022, huyện Pác Nặm phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt 654 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 10,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm; diện tích trồng rừng đạt 340 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 58%; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 11,2 tiêu chí; xã Bộc Bố đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5% trở lên…

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Pác Nặm Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng tâm tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 05/8/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 - 2025; thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội./.

Hương Dịu