PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/10/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất đặt tên đường, phố và công trình công cộng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất đặt tên đường, phố và công trình công cộng tại địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những năm qua, việc đặt tên đường, phố thuộc địa bàn thành phố Bắc Kạn - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh đã được quan tâm thực hiện.


Tuyến đường Hùng Vương, thành phố Bắc Kạn

Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị, đến nay, còn một số tuyến đường, công trình công cộng của thành phố Bắc Kạn nói riêng và các huyện, thành phố nói chung đã được xây dựng, hình thành các tuyến đường mới và cần tiếp tục được đặt tên hoặc đổi tên nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc….

Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện việc đặt tên đường phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá hiện trạng các đường, phố và công trình công cộng tại địa phương hiện nay đã được đặt tên, trên cơ sở đó lập danh mục các tuyến đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên; đề xuất phương án dự kiến đặt tên cụ thể cho từng tuyến đường, phố, công trình công cộng, đảm bảo phù hợp với thực tế, đúng quy định; gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

* Theo nội dung Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 5/10/2009 về đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh độ dài một số đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 9 đã đặt tên 6 đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn), gồm: Đường Thái Nguyên; đường Thành Công; đường Phặc Tràng; đường Bàn Văn Hoan; đường Dương Mạc Hiếu; đường Nguyễn Văn Thoát.

Đặt tên 3 công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn: Cầu Huyền Tụng (tên dự án: Cầu Bắc Kạn 1); Cầu Bắc Kạn (tên dự án: Cầu Bắc Kạn 2); Cầu Dương Quang (tên dự án: Cầu Bắc Kạn 3).

* Theo nội dung Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND ngày 20/7/2000 về việc đặt tên các đường phố thị xã Bắc Kạn, HĐND tỉnh khóa VI đã đặt tên cho 8 đường: Đường Trường Chinh; đường Hùng Vương; đường Trần Hưng Đạo; đường Kon Tum; đường Nguyễn Văn Tố; đường Đội Kỳ; đường Thanh Niên; đường Nguyễn Thị Minh Khai.

* Theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 về đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, HĐND tỉnh khóa VIII, Kỳ họp thứ 9 đã đặt tên 2 đường: Đường Bản Áng; đường Nông Văn Quang. Đồng thời đổi tên 2 đường (đường Cứu Quốc thành đường Hoàng Trường Minh và đường Nông Quốc Chấn); đường Thành Công đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp

Đặt tên 2 công trình công cộng: Vườn hoa gần Đài Tưởng niệm liệt sĩ thị xã Bắc Kạn, đặt tên là Vườn hoa Trung đoàn 72; Khu thi đấu thể dục thể thao, đặt tên là Khu Văn hóa - Thể thao tỉnh Bắc Kạn.

Bích Huệ (tổng hợp)