PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh
Thời gian qua, kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, kinh tế tư nhân ngày càng chứng tỏ được sức mạnh, là một trong các động lực phát triển kinh tế thị trường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Công ty TNHH Lechenwood tại Khu công nghiệp Thanh Bình là một trong những doanh nghiệp FDI
hoạt động hiệu quả tại địa phương

Kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ

Theo thống kê, hiện nay, Bắc Kạn có tổng số 1.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia. Để thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, những năm gần đây, bên cạnh cơ chế, chính sách của tỉnh, nhiều doanh nghiệp chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín chất lượng, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Mặc dù phải chịu những ảnh hưởng do tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại của các nước lớn, những biến động bất lợi trong nước do lạm phát, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao và đặc biệt là dịch Covid-19… nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Bắc Kạn luôn chủ động tìm kiếm mọi nguồn lực, không ngừng vượt khó vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. Với đa dạng hóa các ngành nghề, nhiều doanh nghiệp đã tái cấu trúc thành công và phát triển vững chắc, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh như: Công ty Cổ phần Hồng Hà, Công ty TNHH Nam Huế, Công ty TNHH Huy Hoàn, Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long, Công ty TNHH Trường Thành…

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đã đầu tư máy móc, thiết bị, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực khai thác, chế biến gỗ, khoáng sản. Một số dự án công nghiệp khai thác, chế biến sâu khoáng sản với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường như: Nhà máy chế biến sâu chì kẽm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nam, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Công ty TNHH kim loại màu Bắc Kạn… Một số nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường như gạch tuynel của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn… Nhiều nhà máy chế biến gỗ đã có sản phẩm xuất khẩu như Công ty Cổ phần đầu tư GOVINA, Công ty TNHH Lechenwood, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Ngọc tại Khu công nghiệp Thanh Bình… góp phần tạo nên bức tranh công nghiệp của tỉnh ngày càng khởi sắc.

Nhiều hợp đồng xây lắp có giá trị hàng trăm tỷ đồng của các doanh nghiệp Bắc Kạn đòi hỏi có năng lực chuyên môn cao và nguồn tài chính vững mạnh. Hầu hết kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện trong tỉnh, từ trung tâm thành phố Bắc Kạn cho đến tận các xã vùng sâu vùng xa, xã đặc biệt khó khăn đều do các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia xây dựng, góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn.

Cùng với sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đã cố gắng tạo dựng thương hiệu bằng các sản phẩm chất lượng cao, được công nhận là sản phẩm OCOP tiêu thụ mạnh trên thị trường.


Công ty Cổ phần Công nghệ dược liệu Bắc Hà thành công với công nghệ chế biến sản phẩm từ củ nghệ

Từ những thành công trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội như chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ "Nạn nhân chất độc da cam"... và tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình an sinh xã hội.

Để doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển, những năm qua, Bắc Kạn đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng. Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội. Nhờ đó, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có trình độ quản trị, kinh doanh ngày càng cao. Bắc Kạn cũng tôn vinh, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương.

Mặc dù quy mô nhiều doanh nghiệp còn nhỏ, khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp còn hạn hẹp, mặt bằng sản xuất khó khăn… nhưng với vai trò là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế, các doanh nghiệp trong tỉnh đang nỗ lực nâng cao trình độ quản trị, điều hành, mạnh dạn đầu tư công nghệ, khoa học kỹ thuật mới để hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương.

Phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường

Đây là mục tiêu của tỉnh nhằm khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp vào GRDP, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống, thu nhập cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, Bắc Kạn phấn đấu hằng năm thành lập mới từ 100 doanh nghiệp trở lên; đến hết năm 2025 có khoảng 1.500 doanh nghiệp; đến hết năm 2030 có khoảng 2.000 doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, hình thành và phát triển nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên, có tiềm lực, sức cạnh tranh trên thị trường.

Để thực hiện mục tiêu này, Bắc Kạn tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân. Tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng. Tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bắc Kạn ưu tiên đó là tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; tham mưu thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp của tỉnh cần nguồn vốn đầu tư tương đối lớn, nhưng nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được các điều kiện để được vay, vì vậy, UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển quy mô, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho giao thương, góp phần giúp kinh tế tư nhân và các lĩnh vực kinh tế khác phát triển, tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường trên địa bàn. Trong đó, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đầu tư mở rộng, phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là các tuyến đường giao thông trọng điểm như tuyến đường cao tốc CT.07 (đầu tư hoàn thiện đoạn Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng), tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang)… Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp mạng lưới giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 3, 3B, 3C, 279; các tuyến đường tỉnh và đường huyện, đường xã... tạo thành mạng lưới giao thông đường bộ liên hoàn, kết nối trung tâm tỉnh đến các tỉnh lân cận và các huyện, xã.


Tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) hoàn thành
sẽ tạo điều kiện để kinh tế Bắc Kạn nói chung và kinh tế tư nhân phát triển

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận đất đai, mặt bằng một cách minh bạch, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện các hợp đồng mua sắm công theo quy định của pháp luật đấu thầu về ưu đãi cho các gói thầu quy mô nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi huy động sự tham gia của các chủ thể kinh tế tư nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn, địa bàn quản lý.

Phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt giai đoạn đổi mới. Khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển đáng kể và đóng góp lớn cho nền kinh tế của tỉnh. Để kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, khu vực kinh tế tư nhân xác định tiếp tục đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững./.

Hương Lan