PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Sáng 20/6, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu chủ trì Kỳ họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Kỳ họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.


Đại biểu nghe báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; ngày 16/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trong đó giao HĐND cấp tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quy định mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tại Kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đối với tờ trình dự thảo Nghị quyết, trong đó cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết.

Thảo luận tại tổ, đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên, về mức hỗ trợ hằng tháng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; việc hỗ trợ người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ; về kinh phí và điều kiện đảm bảo hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở… 

Với tinh thần thống nhất cao, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị ngay sau khi kết thúc Kỳ họp, UBND tỉnh có hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ; kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội thông tin rộng rãi nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành đến cử tri nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai Nghị quyết.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại Kỳ họp

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, thành viên UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

UBND các cấp, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thường xuyên bám sát tình hình để cảnh báo người dân địa phương trong phòng, chống lụt bão, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản; ứng phó, xử lý kịp thời khi thiên tai xảy ra.

Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 nghiêm túc, khách quan, an toàn, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm. Đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất tại các điểm thi; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số được tham gia Kỳ thi đầy đủ.

Chủ động, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu; giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh do não mô cầu để kịp thời cách ly, điều trị. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho Nhân dân biết và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024./.

Hương Lan