PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Bạch Thông khóa XX
Trong 2 ngày 23 - 24/6, HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh ... nhưng tình hình kinh tế - xã hội địa phương vẫn đạt một số kết quả tích cực. Diện tích lúa xuân trồng được trên 1.190 ha, đạt 99,6% kế hoạch; cây ngô thực hiện trên 594 ha, đạt trên 99% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt 10.139 tấn, đạt 99,4% kế hoạch. Trồng rừng dự kiến đạt hơn 100% kế hoạch được giao. Công tác thu ngân sách đến hết tháng 5 đạt 31,4% kế hoạch giao, ước thực hiện đến hết 30/6 đạt 50% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Huyện đã tổ chức Lễ công bố xã Quân Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và chỉ đạo UBND xã Vũ Muộn, Quân Hà tổ chức lễ công bố 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh được quan tâm. Các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch giao như: Công tác tiêm phòng gia súc đạt thấp, thu ngân sách chưa đảm bảo tiến độ; việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai chưa dứt điểm; công tác cải cách hành chính có nhiều cố gắng song hiệu quả chưa thực sự bền vững; tình hình khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra…

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Bạch Thông đã thảo luận, thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung chỉ đạo Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ xuân, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa và vụ đông; phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2022 - 2023…

Kỳ họp cũng đã thông qua: Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư HĐND huyện; các báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra về quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn…

HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lý Văn Ninh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện do chuyển công tác và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Phạm Văn Bảy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Thu Trang