PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lấy ý kiến Nhân dân về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
Hiện nay, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đang lấy kiến Nhân dân về danh sách của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ Ba - năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Có 04 cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh lựa chọn trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, bao gồm:

Ông Nguyễn Đăng Lưu, sinh năm 1946, dân tộc Tày, địa chỉ tại tổ Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Di sản văn hóa phi vật thể hiện đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

Ông Ma Văn Vịnh, sinh năm 1943, dân tộc Tày, tại thôn Phiêng Dường, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Di sản văn hóa phi vật thể hiện đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian; tri thức dân gian. Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Ông Nguyễn Đình Kim, sinh năm 1960, dân tộc Tày, tại thôn Nà Chá, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Di sản văn hóa phi vật thể hiện đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Ông Nông Văn Hồ, sinh năm 1962, dân tộc Nùng, tại thôn Thôm Chản, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Di sản văn hóa phi vật thể hiện đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Xem thông tin tại đây.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 5, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.871.418.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ https://backan.gov.vn/pages/van-ban-du-thao-41.aspx/.

Hương Lan