PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa dự Lễ công bố xã Phương Viên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Sáng ngày 18/5, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ công bố xã Phương Viên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đến dự buổi lễ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Từ năm 2016 - 2021, xã Phương Viên đã được đầu tư từ ngân sách nhà nước hơn 11 tỷ đồng, huy động sự đóng góp của Nhân dân hơn 4 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Sau 10 năm thực hiện, nhiều công trình hạ tầng quan trọng đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn thiện, góp phần làm thay đổi lớn bộ mặt của xã. 

Xã đã quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo và an sinh xã hội. Đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm qua các năm...

Cùng với những địa phương khác trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phương Viên đã nỗ lực, đoàn kết thống nhất, từng bước phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trao Bằng công nhận xã Phương Viên đạt chuẩn nông thôn mới

Tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã trao Bằng công nhận, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Phương Viên. UBND huyện Chợ Đồn và UBND xã Phương Viên đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Lãnh đạo huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành huyện Chợ Đồn; sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Phương Viên trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phương Viên tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn; tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng thành công thương hiệu vịt bầu cổ xanh; phát huy thế mạnh của địa phương để phát triến du lịch trải nghiệm gắn với du lịch cộng đồng; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.../.

Nông Thị Cúc