PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Liên minh Hợp tác xã tỉnh trả lời ý kiến cử tri Hà Văn Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 23/11/2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có Công văn số 428/LMHTX-BPT trả lời ý kiến cử tri Hà Văn Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, tại Công văn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã trả lời nội dung kiến nghị: “Các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn xã hiện nay hoạt động chưa hiệu quả. Đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn cụ thể, tìm phương án nâng cao chất lượng đối với các tổ hợp tác và hợp tác xã để việc hoạt động đạt hiệu quả hơn.”./.

Thu Cúc