PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Miễn nhiệm 186 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh miễn nhiệm 186 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật./.

Hà Lựu