PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới: Đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính nên kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, xã hội. Huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Với sự thống nhất quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, năm 2021, Chợ Mới đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng diện tích cây lương thực có hạt thực hiện được trên 4.680 ha, đạt 102,1% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2021 ước đạt trên 21.880 tấn, đạt 101,2% kế hoạch. Cây rau màu, sản lượng tăng so với cùng kỳ 145 tấn. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thực hiện đạt 116,4% kế hoạch. Duy trì diện tích chuyển đổi 118 ha, đạt 100% kế hoạch.

Thu hoạch lúa tại xã Thanh Thịnh

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, đến nay, nhiều diện tích canh tác của huyện đã được cấp giấy chứng nhận VietGap gồm: Mướp đắng rừng 2 ha, thanh long 1,93 ha, dưa lê 5 ha, dưa lưới 0,3 ha. Diện tích trồng rau được chứng nhận an toàn thực phẩm (công nghệ cao) thực hiện 1 ha, đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, chăn nuôi của huyện mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, song tổng đàn vẫn duy trì với 7.160 con trâu, bò, ngựa, đạt 94% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm với 704.100 con, đạt 100,2% kế hoạch.

Phong trào trồng rừng năm 2021 tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện tốt. Là địa phương được giao chỉ tiêu nhiều so với các huyện khác, Chợ Mới đã chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm. Kết thúc vụ trồng mới, toàn huyện thực hiện được trên 1.260 ha, đạt 133% kế hoạch, đóng góp lớn cho công tác trồng rừng của tỉnh.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và được các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện. Huyện phê duyệt kế hoạch 4 dự án về cây chè xanh, cây ớt, khoai tây, nuôi cá ao; vận động ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát để thực hiện tiêu chí số 9 trong xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Thịnh với số tiền ủng hộ được trên 191 triệu đồng.

Cùng với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai khá hiệu quả Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP). Theo đó, huyện đã có thêm 5 sản phẩm được chứng nhận 3 sao cấp tỉnh và 5 sản phẩm được cấp lại giấy chứng nhận 3 sao.

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 214.309 triệu đồng, bằng 204% so với kế hoạch.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. UBND huyện đã tổ chức các cuộc họp, kiểm tra các đơn vị, địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năm 2021, thường xuyên nắm bắt kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Tính đến hết năm, giải ngân vốn đạt trên 90% kế hoạch.

UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 đạt 108,1% kế hoạch.

Song song với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường, lớp học và trang thiết bị dạy học ở các bậc học, cấp học tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học và tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đều đạt từ 99% trở lên. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao. Ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao nhìn chung được thực hiện hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện quy ước, hương ước tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, toàn huyện có 91,37% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”; 89,8% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 95,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 3/13 xã đạt tiêu chí xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về văn hóa; thị trấn Chợ Mới đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trong năm, huyện giới thiệu 5 công ty, doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi xuất khẩu lao động trên địa bàn; tạo việc làm mới cho 675 lao động địa phương, trong đó xuất khẩu lao động 14 người. Việc thực hiện cứu trợ xã hội đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà, giải quyết chế độ, chính sách, chi trả trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào vùng sâu, vùng xa đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác dân tộc được huyện chú trọng triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện quan tâm hàng đầu. Trong năm, toàn huyện kết nạp được 102 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.471 đảng viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Đây là kết quả quan trọng để huyện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022./.

Hương Lan