PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh
Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động như tổ chức kỳ họp, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri..., qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò cơ quan quyền lực tại địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm qua, HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, hiệu quả, trách nhiệm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã thông qua Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá IX. Quy chế đã quy định về nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình và chế độ làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế hoạt động ở địa phương. Quy chế được ban hành làm cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh. Nhằm kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của HĐND tỉnh các khóa trước đây trong thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 02/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, Thường trực HĐND tỉnh đã tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Thực hiện Nghị quyết trên, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan dân cử, trong đó tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả một số nội dung: Đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND; nâng cao chất lượng công tác giám sát; đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò của đại biểu HĐND...

Công tác chuẩn bị kỳ họp đảm bảo được thực hiện kỹ lưỡng, trong đó chuẩn bị nội dung Nghị quyết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những năm qua, HĐND tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết thông qua việc đánh giá, dự báo xu hướng tình hình của địa phương, khu vực. Bên cạnh đó là tăng cường khảo sát, nâng cao chất lượng thẩm tra, nghiên cứu kỹ chủ trương, định hướng, quy định pháp luật có liên quan, đồng thời đánh giá, rà soát các điều kiện về nguồn lực, bảo đảm các Nghị quyết ban hành có tính khả thi, đi vào cuộc sống, phù hợp tình hình thực tế địa phương, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 17 Kỳ họp, ban hành 235 Nghị quyết. Ngoài các Nghị quyết thường kỳ, nhiều Nghị quyết quan trọng được ban hành đã định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát triển hạ tầng, hay các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Các Nghị quyết ban hành đã góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX

Để lắng nghe, đôn đốc giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân phản ánh, kiến nghị, qua đó tạo lòng tin, sự đồng thuận cao trong xã hội, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Đây cũng là hoạt động để đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với Nhân dân địa phương. Mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả hoạt động của HĐND, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của Nhân dân, giúp cho đại biểu HĐND đóng góp xây dựng Nghị quyết đúng pháp luật và bảo đảm sâu sát hơn, phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống, nhất là những Nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân.

Cùng với đó, công tác giám sát được chú trọng thực hiện. Thực tiễn quá trình giám sát cho thấy, việc lựa chọn nội dung và vấn đề cần giám sát là khâu quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò trong việc chỉ đạo hoạt động giám sát, hạn chế tối đa việc trùng lặp về thời gian, đơn vị được giám sát. Nội dung giám sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thảo luận, tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm, hoặc những vấn đề xã hội bức xúc, trong đó có vấn đề báo chí nêu.


HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
tại xã Kim Lư, huyện Na Rì

Chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thời gian qua đã từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND tỉnh. Vai trò của HĐND trong việc thực hiện pháp luật tại địa phương ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, đồng thời, củng cố niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa cử tri với HĐND, đại biểu HĐND tại địa phương.

Với những hoạt động tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác, HĐND tỉnh ngày càng khẳng định vai trò của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hương Lan