PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, thống nhất danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị hiệp thương lần ba và thống nhất chốt danh sách 50 người ứng cử
đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội nghị đã thống nhất báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, đến nay, 100% xã, thị trấn có người ứng cử đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 55 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Kết quả, 55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đều được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao.

Sau khi hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách 50 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Theo Đình Văn/Báo Bắc Kạn