PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Ngày 27/4, Huyện ủy Ngân Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Huyện ủy Ngân Sơn đã tổ chức triển khai học tập, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong 5 năm qua, có hơn 13.500 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên được học tập, với hơn 40.000 việc làm đăng ký thực hiện; 39/39 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 191 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo Bác.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong
học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021 nhận khen thưởng

Nhiều cấp ủy cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng.

Thời gian tới, Huyện ủy Ngân Sơn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Dịp này, huyện Ngân Sơn trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021./.

Theo baobackan.org.vn