PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Đến 15/9/2023, thu nội địa ngân sách nhà nước của Bắc Kạn đạt 494,5 tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán tỉnh giao. Điều này đã phản ánh khá rõ những khó khăn của khu vực sản xuất, kinh doanh và cả nền kinh tế. Hiện ngành Thuế đang tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn về hóa đơn điện tử tại Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn

Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Duy Thể cho biết, số thu nội địa đến thời điểm hiện tại đạt thấp so với dự toán được giao và so với cùng kỳ năm trước. Nếu không có giải pháp, biện pháp hoặc các đột phá về nguồn thu thì việc thực hiện hoàn thành dự toán được giao năm 2023 là hết sức khó khăn.

Theo Cục trưởng Cục Thuế, nguyên nhân chủ yếu là do thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay trầm lắng, nhiều dự án xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đấu giá nhưng vẫn không tìm được khách hàng dẫn đến ảnh hưởng lớn đến các nguồn thu từ sử dụng đất. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sụt giảm, chi phí vốn tăng cao; các chính sách giảm, gia hạn tiền thuế, phí, tiền thuê đất… đã làm giảm thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm.

Để hoàn thành dự toán thu nội địa được HĐND tỉnh giao 971,55 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh đang tích cực phối hợp làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan nắm bắt tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác thu ngân sách, các thủ tục liên quan để thực hiện thu đạt kết quả đối với một số lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản, thu nợ thuế. Cùng với đó chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung rà soát khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn như các khoản thuế, phí lệ phí, thu khác ngân sách, các khoản thu liên quan đến đất đai để quản lý chặt chẽ thu đúng, thu đủ nộp kịp thời ngân sách nhà nước. Rà soát các khoản nợ thuế theo kê khai, nợ đọng thuế sau kết luận thanh tra, kiểm tra thuế, nợ thuế sau quyết toán thuế năm 2022, phân tích, phân loại nợ thuế theo từng đối tượng nợ để có biện pháp xử lý đôn đốc thu đạt chỉ tiêu thu nợ được Tổng cục Thuế giao.

Hiện nay, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có mặt bằng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xem đây là biện pháp lâu dài, cơ bản để tăng thu ngân sách. Cùng với đó là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đồng thời đôn đốc thi công, giải ngân các dự án của nhà đầu tư nhằm tăng nguồn thu thuế xây dựng và các khoản thuế liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thuộc ngành tài chính, nhất là cơ quan Thuế hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao…/.

Thu Cúc