PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2023): “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thiết thực tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay có chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; thông qua sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cơ quan; đưa các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp, đa dạng hóa các hình thức truyền thông. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thiết thực như mít tinh, hội nghị, tập huấn, tọa đàm chuyên đề, hội thi, tuyên truyền cổ động trực quan, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn với tinh thần yêu thương, chia sẻ; vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023.

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 tập trung cao điểm từ ngày 10/6 đến hết ngày 30/6/2023./.

BH