PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới
Ngày 22/4/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nghị quyết phấn đấu phát triển sản phẩm ngành hàng trục sản phẩm quốc gia tập trung vào 2 nhóm sản phẩm là gỗ, chế biến gỗ và vùng nguyên liệu dược liệu, cụ thể: Đến năm 2025, duy trì, phát triển được 100.000 ha rừng trồng (trong đó, có 20.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC), khai thác bình quân từ 300.000 - 350.000 m3 gỗ/năm, 90% sản lượng khai thác được chế biến tại địa phương; bảo tồn, phát triển và khai thác có hiệu quả nguồn dược liệu từ tự nhiên; trồng mới 550 ha dược liệu có liên kết vùng nguyên liệu và sơ chế, chế biến.

Trục sản phẩm địa phương tập trung phát triển 4 nhóm sản phẩm (miến dong; quả tươi và sản phẩm chế biến từ cam quýt, hồng, mơ và chuối; chè; chăn nuôi đại gia súc và lợn). Cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây dong riềng là 800 - 1.000 ha, sản phẩm miến thành phẩm đạt 4.800 tấn; diện tích cây ăn quả đạt 7.000 ha; diện tích chè các loại là 2.500 ha, đạt 12.000 tấn chè búp tươi; có 25 trang trại chăn nuôi trâu, bò quy mô vừa và nhỏ; số trâu, bò xuất chuồng bình quân đạt 22.000 con/năm; tổng đàn lợn đạt 320.000 con/năm, số con xuất chuồng bình quân 190.000 con/năm.

Chăn nuôi gia súc là một trong 4 nhóm của trục sản phẩm địa phương để tập trung phát triển
(Ảnh: Chăn nuôi đại gia súc tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn)

Trục sản phẩm đặc sản, đặc hữu tập trung các nhóm sản phẩm đặc sản, đặc hữu có giá trị cao như: Rau củ quả, nấm, gạo và các sản phẩm chế biến từ gạo...

Xây dựng và củng cố các chuỗi liên kết chặt chẽ, bền vững (trong đó, tập trung vào các chuỗi liên kết lớn theo các ngành hàng đã xác định; phát triển vùng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với các hoạt động du lịch).

Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, quy hoạch và tổ chức sản xuất, về đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, về xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, về cơ chế chính sách, thu hút đầu tư... để phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt trung bình 3,5%/năm./.

Hương Lan