PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản làm nguyên liệu cho Công ty TNHH Việt Nam MISAKI”
Sáng 5/10, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài khoa học “Nghiên cứu trồng thử nghiệm gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản làm nguyên liệu cho Công ty TNHH Việt Nam MISAKI” (Đề tài) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch đã họp đánh giá nghiệm thu Đề tài.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài khoa học “Nghiên cứu trồng thử nghiệm gừng trâu,
củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản làm nguyên liệu cho Công ty TNHH Việt Nam MISAKI” 

Đề tài do Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi - Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện; TS. Bùi Văn Quang làm Chủ nhiệm. Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 6/2020 - 6/2022.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, Đề tài đã hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng với các mục tiêu đề ra. Cụ thể là đã điều tra, đánh giá thực trạng và xác định vùng sinh thái thích hợp cho các loại cây trồng gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tiến hành thực hiện các nghiên cứu về khả năng sinh trưởng, phát triển của 3 loại cây gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột giống Nhật Bản trên địa bàn tỉnh; xây dựng được các bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc 3 loại cây phù hợp với điều kiện của tỉnh; xây dựng mô hình sản xuất 3 loại cây trồng với quy mô 3,5 ha trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Na Rì.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đơn vị chủ trì báo cáo kết quả thực hiện Đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá Đề tài cơ bản hoàn thành các nội dung nhiệm vụ đã đề ra; có khả năng ứng dụng cao để mở rộng vùng sản xuất nguyên liệu cho Công ty TNHH Việt Nam MISAKI. Đồng thời, đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì hoàn thiện báo cáo kết quả Đề tài như cần trình bày báo cáo logic hơn; làm rõ hơn hiệu quả kinh tế của từng mô hình trồng gừng trâu, củ kiệu, dưa chuột và tính toán hiệu quả kinh tế thực tế của các mô hình phải quy về cùng một đơn vị diện tích; đánh giá hiệu quả của các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng và khả năng người dân tiếp thu, ứng dụng vào sản xuất; làm rõ cơ sở xác định vùng sản xuất thích hợp cho 3 loại cây trồng...

Các thành viên Hội đồng thống nhất nghiệm thu Đề tài với kết quả xếp loại Khá./.

Hương Dịu