PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống bố mẹ và chăn nuôi lợn ngoại tập trung tại Bắc Kạn”
Ngày 17/9/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghiệm thu Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống bố mẹ và chăn nuôi lợn ngoại tập trung tại Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quang cảnh cuộc họp

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống bố mẹ và chăn nuôi lợn ngoại tập trung tại Bắc Kạn” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Huế là cơ quan chủ trì thực hiện, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ được thực hiện trong 36 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2020.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Dự án đã hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể: Dự án đã thực hiện tốt việc chuyển giao và tiếp nhận 04 quy trình công nghệ chăn nuôi lợn ngoại; đào tạo 07 cán bộ kĩ thuật viên cơ sở và tập huấn cho 120 lượt người dân; xây dựng thành công 02 mô hình với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Dự án, trong đó, 01 mô hình chăn nuôi lợn giống ông bà để sản xuất lợn bố mẹ, quy mô 220 lợn nái, 10 lợn đực và 01 mô hình chăn nuôi lợn bố mẹ để sản xuất lợn thương phẩm với quy mô 400 lợn nái và 20 lợn đực giống.

Qua báo cáo kết quả Dự án, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan chủ trì thực hiện và đơn vị chuyển giao đã hoàn thành các mục tiêu Dự án, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện hoàn thiện báo cáo, đồng thời thống nhất nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại Xuất sắc./.

Thu Cúc