PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ gắn với du lịch sinh thái tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn
Với mục tiêu bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ có tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái, tỉnh Bắc Kạn sẽ triển khai Đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ (Camellia sinensis var.Shan) gắn với du lịch sinh thái tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chè Shan tuyết là giống cây trồng quý, nằm trong danh mục giống cây trồng cấm xuất khẩu tại Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Huyện Chợ Đồn là nơi còn lưu giữ nhiều cây chè Shan tuyết cổ thụ, tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều cây chè Shan tuyết cổ thụ bị người dân đào bán cho thương lá và người chơi cây cảnh nên số lượng cây ngày càng giảm.


Cây chè Shan cổ thụ tại xã Bằng Phúc, Chợ Đồn

Theo khảo sát của huyện Chợ Đồn, hiện nay, xã Bằng Phúc có 605 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại 6 thôn, trong đó có 433 cây ở 3 thôn tập trung. Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đang được thi công đi qua vùng chè Shan tuyết là điều kiện thuận lợi để gắn du lịch sinh thái với công tác bảo tồn những cây chè Shan cổ thụ theo hướng xây dựng điểm du lịch sinh thái tại các quần thể chè Shan cổ thụ. Do đó, việc bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch là hướng đi phù hợp, vừa giúp bảo tồn nguồn gen quý, vừa phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trong thời gian 36 tháng, Đề tài sẽ tiến hành điều tra, đánh giá xác định quần thể Shan cổ thụ cần bảo tồn; phân loại quần thể, lập hồ sơ phân bố quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ và phương án bảo tồn; xác định quần thể tiềm năng xây dựng điểm du lịch; nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ; ứng dụng công nghệ chế biến một số sản phẩm từ quần thể chè Shan tuyết phục vụ du lịch; đào tạo, tập huấn người dân trong bảo tồn, khai thác cây chè Shan tuyết cổ thụ và phát triển du lịch.

Đề tài xác định sản phẩm chính là xây dựng được ít nhất 2 mô hình bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ gắn với du lịch sinh thái; xây dựng được ít nthất 3 sản phẩm chế biến từ quần thể chè Shan tuyết cổ thụ phục khách du lịch; tập huấn ít nhất 120 lượt người dân về bảo tồn, khai thác cây chè Shan tuyết cổ thụ phục vụ phát triển du lịch.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại Hội nghị tuyền chọn tổ chức, cá nhân triển khai Đề tài
nghiên cứu bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ gắn với du lịch sinh thái tại xã Bằng Phúc

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cho rằng, việc triển khai Đề tài là nhiệm vụ quan trọng, sẽ góp phần bảo tồn và phát triển quần thể chè Shan tuyết cổ thụ có tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái, đồng thời nâng cao năng lực người dân trong bảo tồn, khai thác cây chè Shan tuyết cổ thụ phục vụ du lịch…./.

Hương Lan