PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa và mua sắm thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh
Chiều 17/6, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu chủ trì phiên họp giải trình việc thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Phiên giải trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các đại biểu HĐND tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng báo cáo tại Phiên giải trình

Tại phiên làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã báo cáo giải trình tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, đối với thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020 - 2021 đến nay, UBND tỉnh ban hành các Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo các tiêu chí quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các sách giáo khoa được lựa chọn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo giúp người học hoàn thành mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách giáo khoa được lựa chọn đều nhận được sự đồng thuận của các nhà trường, giáo viên các cấp học, phụ huynh và xã hội.

Đối với việc mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố thực hiện rà soát toàn bộ thiết bị dạy học đã có, đề xuất nhu cầu mua sắm đảm bảo thống nhất, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, tiết kiệm, tránh lãng phí. Tuy nhiên, các huyện còn lúng túng trong việc rà soát, lập danh mục đăng ký nhu cầu mua thiết bị dạy học; một số cơ sở giáo dục đề xuất danh mục không đúng với danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên công tác tổng hợp nhu cầu đôi lúc gặp khó khăn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình mua sắm theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn chậm so với tiến độ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Tại phiên làm việc, đại biểu đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan giải trình về việc lựa chọn sách giáo khoa, về thời gian, kinh phí mua sắm sách giáo khoa; chế độ cho Hội đồng lựa chọn sách giao khoa; giải trình việc chưa kiểm tra chuyên đề của ngành Giáo dục về việc mua sắm sách giáo khoa; về đánh giá việc lựa chọn sách giáo khoa sau mỗi năm học...

Đôi với việc mua sắm trang thiết bị trường học, đại biểu đề nghị giải trình việc tổng hợp, đề xuất mua sắm trang thiết bị trường học, về việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị; việc chậm mua sắm trang thiết bị trường học; công tác quản lý tài sản công tại huyện Chợ Mới...

Các nội dung đã được các sở, ngành, địa phương trả lời, giải đáp tại phiên làm việc.


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Sơn giải trình các nội dung đại biểu chất vấn

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đánh giá, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Phiên giải trình được thực hiện bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua giải trình đã làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và giải pháp thực hiện hiệu quả các quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cho rằng, việc thực hiện các quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu trong công tác giảng dạy và học tập tại các nhà trường, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh trong những năm qua.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, bất cập cần có lộ trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố khắc phục ngay những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong lựa chọn sách giáo khoa cho cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cần tổ chức đánh giá tổng thể trên toàn tỉnh đối với các bộ sách giáo khoa đã lựa chọn, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu một số đầu sách giáo khoa vào đầu năm học; đề nghị UBND tỉnh xem xét lại tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với từng cấp học, bậc học.

Đối với việc giao dự toán ngân sách hằng năm đối với các cơ sở giáo dục, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thống nhất công tác giao dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định hiện hành.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu kết luận Phiên giải trình

Đối với việc mua sắm thiết bị trường học, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố xem xét giao đơn vị trực tiếp thực hiện mua sắm thiết bị trường học phù hợp để đảm bảo công tác giảng dạy của các nhà trường. Việc rà soát, thống kê, đăng ký nhu cầu mua sắm thiết bị trường học phải được thực hiện đảm bảo thống nhất trong toàn tỉnh và đúng quy định, lập sổ theo dõi đầy đủ các thông tin về tiêu chuẩn định mức thiết bị theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị đảm bảo kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy của các nhà trường. Công tác tổ chức mua sắm thiết bị giáo dục phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình theo quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; tăng cường công tác thanh, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Các nội dung tại Phiên giải trình sẽ được tổng hợp vào Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) và HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh./.

Hương Lan