PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Những mô hình tự quản chung tay bảo vệ môi trường
Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư. Tại nhiều địa phương, mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân nhằm hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đã thành thông lệ, đều đặn cứ vào ngày cuối tháng, người dân thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ (huyện Chợ Đồn) lại tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Không ai bảo ai, mọi người dân trong thôn cùng nhau làm sạch môi trường sống từ thu gom rác đến khơi thông cống rãnh.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ủm Đon Mai Văn Phú cho biết, để góp phần xây dựng nông thôn mới, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Ở các khu dân cư, Ban công tác Mặt trận tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trồng và chăm sóc hàng rào xanh, đoạn đường tự quản trồng hoa, tổ chức quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh đảm bảo môi trường xanh, sạch. Thôn cũng thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường gồm 7 thành viên do Bí thư Chi bộ làm tổ trưởng, các chi hội trưởng, đoàn thể thôn là thành viên và 77 hộ gia đình sinh sống trên địa bàn cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phân loại rác thải trước khi xử lý. Đến nay, trên địa bàn thôn Ủm Đon đã có nhiều mô hình bảo vệ môi trường được xây dựng như: “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp”;  “Thu gom và xử lý chất thải, túi ni lon sinh hoạt”...

Mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư thuộc xã Quảng Khê (Ba Bể) được người dân đồng tình hưởng ứng 

Không chỉ ở huyện Chợ Đồn, việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Ủy ban MTTQ các cấp triển khai xây dựng, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh nhằm góp phần cùng các địa phương hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Nhật Hoài cho biết, trong hơn 10 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã triển khai và xây dựng được gần 20 khu dân cư làm điểm thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai xây dựng được 134 mô hình bảo vệ môi trường, mô hình điểm thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn ở cộng đồng dân cư.

Đến nay, nội dung bảo vệ môi trường đã được cụ thể hóa và là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tại các khu dân cư xây dựng mô hình điểm đã bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa với 100% các hộ gia đình tại khu dân cư điểm đã ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua việc xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Mặt trận các cấp không chỉ góp phần thay đổi diện mạo ở nhiều vùng nông thôn mà còn gắn kết, thúc đẩy người dân đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương./.

Thu Trang