PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2021
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được gần 60% kế hoạch. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2021, các ngành, địa phương và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án và hoàn thành các thủ tục giải ngân nguồn vốn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tuyến đường Huyền Tụng - Mỹ Thanh đoạn qua thôn Khuổi Pái, phường Huyền Tụng vừa được hoàn thành
và đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra

Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn được giao vốn đầu tư công 2.329 tỷ đồng. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đồng thời, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021; tổ chức các đoàn kiểm liên ngành trực tiếp kiểm tra, có phương án xử lý cụ thể đối với các khó khăn, vướng mắc, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án thừa vốn, hết nhiệm vụ chi, các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tỉnh cũng đã quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và vốn đầu tư năm 2020 được phép kéo dài sang năm năm 2021. Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án, công trình có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 thấp để bổ sung vốn cho các dự án, công trình có khối lượng và tiến độ giải ngân cao.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, trong 10 tháng vừa qua, các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong công tác triển khai thực hiện và đôn đốc tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả giải ngân còn thấp, chưa đảm bảo theo tiến độ chung của tỉnh. Việc giải ngân chưa đạt được như kỳ vọng có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó còn một số nguyên nhân chủ quan như: Một số chủ đầu tư chưa thật sự chủ động, linh hoạt trong công tác triển khai thực hiện; một số đơn vị phối hợp chưa tốt, tham mưu, báo cáo chưa kịp thời...

Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm là công việc rất quan trọng nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân các nguồn vốn được giao, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công với tinh thần chủ động tối đa, nỗ lực tối đa, làm chắc từng bước, từng khâu. Đồng thời, phải có cách làm sáng tạo, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện; có sự phối hợp tốt với các sở, ngành, lấy kết quả là mục tiêu quan trọng nhất; chủ động cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tích cực trao đổi, giải quyết kịp thời các vướng mắc theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Hiện nay, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đang tập trung thực hiện các thủ tục liên quan đến giải ngân nguồn vốn ODA, các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; rà soát để báo cáo và có đề xuất cụ thể đối với một số dự án có vướng mắc về kỹ thuật. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với một số dự án không vướng mắc về thủ tục, không vướng về công tác giải phóng mặt bằng... Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh hiện đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể trong tháng 11/2021. UBND thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục còn lại thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn”; dự án Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn.../.

Hương Dịu