PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát triển hạ tầng nông thôn cơ bản đồng bộ
Thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 9/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.393 công trình hạ tầng nông thôn, góp phần tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đến thời điểm hiện tại, hệ thống điện đến các xã đã được đầu tư, mở rộng. Đến nay, 97% người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện; 75/96 xã đạt tiêu chí số 4 về điện.

Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, hệ thống giao thông nông thôn phát triển cả về số lượng và chất lượng, là điều kiện rất quan trọng để giúp khu vực nông thôn phát triển kinh tế và nâng cao khả năng giao lưu về văn hoá, giáo dục… của cư dân nông thôn. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 1.534,68 km đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, trong đó đã được nhựa hóa 82,47%; 50,91% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 40,3% đường ngõ, xóm được cứng hóa; 7,4% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Hệ thống trường học, giáo dục mầm non ở nông thôn tiếp tục được mở rộng và phát triển. Cơ bản hệ thống tổ chức y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, các trạm y tế xã được quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị khám chữa bệnh. Hiện Bắc Kạn có 34/103 trường mầm non, 27/66 trường tiểu học, 7/39 trường tiểu học và trung học cơ sở, 8/49 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh đã có 90/96 xã đạt tiêu chí y tế.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư với quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân và cộng đồng. Cả tỉnh đến nay đã có 56 nhà văn hóa xã, trong đó đã đạt chuẩn 48 nhà; 23 sân thể thao xã; 1.124 nhà văn hóa thôn, trong đó đã đạt chuẩn 534 nhà.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực nhưng hạ tầng nông thôn nhiều địa phương còn khó khăn, đặc biệt là các xã thuộc huyện nghèo. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, làm gia tăng khoảng cách về phát triển chung.

Nhu cầu xây dựng nông thôn mới của các xã trong tỉnh là rất lớn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nhưng hiện tại, khả năng huy động nguồn lực của Bắc Kạn còn hạn chế, nguồn lực thực hiện chương trình MTQG chủ yếu vẫn là ngân sách Trung ương. Việc huy động các nguồn lực ngoài nguồn ngân sách nhà nước rất khó khăn, đóng góp của người dân chủ yếu là hiến đất và ngày công lao động cho các công trình có tính chất kỹ thuật giản đơn…

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh, đặc biệt là khu vực nông thôn, tỉnh Bắc Kạn xác định sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, tỉnh tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, đảm bảo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan. Đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ phù hợp, trong đó có phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn…/.

Thu Cúc