PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ phận Một cửa các cấp phát huy tốt vai trò trong thực hiện cải cách hành chính
Việc bố trí Bộ phận Một cửa hiện đại các cấp trong thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh cùng 8 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) cấp huyện và 108 Bộ phận Một cửa cấp xã.


Công chức Bộ phận Một cửa thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) tận tình hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Chấp hành nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn đảm bảo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực TTHC của ngành, lĩnh vực, thái độ luôn cởi mở, thân thiện, thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả TTHC đối với tổ chức, công dân; đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân đến liên hệ thực hiện TTHC.

Nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thời gian qua, Bộ phận Một cửa các cấp trong tỉnh đã triển khai áp dụng nhiều giải pháp trong TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh như giải quyết TTHC theo hình thức “không chờ”; “Ngày không giấy hẹn”, “Ngày dịch vụ công trực tuyến”; mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” và mô hình “Sáng thứ Bảy vì dân”…

Cùng với đó, Bộ phận Một cửa các cấp đã nghiên cứu, thực hiện một số nội dung đổi mới như thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu thống nhất cho biển tên trong và ngoài trụ sở Bộ phận Một cửa theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, để tăng năng suất lao động, Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân. Các hồ sơ TTHC đều được cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh và phần mềm chuyên ngành để giảm thiểu thời gian xử lý, tăng cường tính minh bạch, thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình theo dõi hồ sơ TTHC đã thực hiện.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã thực hiện xã hội hóa giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công tích đảm nhận một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thay thế công chức 4 Sở có TTHC ít phát sinh là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, Bộ phận Một cửa các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức kịp thời hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Song song với việc hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến tại Bộ phận Một cửa các cấp, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà; việc hướng dẫn được thực hiện thông qua điện thoại, zalo. Thông qua việc hướng dẫn, nhiều tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thành công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh mà không cần đến trực tiếp Bộ phận Một cửa, qua đó đã giảm chi phí đi lại, giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân khi không phải xếp hàng để thực hiện TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. 

Hưởng ứng đợt thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 1/4/2024 đến hết ngày 13/10/2024 do UBND tỉnh phát động, Trung tâm Phục vụ hành chính của tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC; thực hiện hiệu quả các mô hình “Ngày không chờ”, “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”; “30 phút tăng thêm vì dân”, “Sáng thứ Bảy vì dân”…

Mục tiêu hướng tới: 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả đúng và trước hạn; 100% hồ sơ TTHC khi tiếp nhận được số hóa theo quy định để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến đạt từ 80% trở lên đối với dịch vụ công trực tuyến một phần và 100% đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ phát sinh; tỷ lệ hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến đạt từ 80% trở lên trên tổng số hồ sơ TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí; không có phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về thái độ nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC; 100% người dân, doanh nghiệp đến Bộ phận Một cửa các cấp được tư vấn, đồng thời hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí (nếu có nhu cầu) để thực hiện thanh toán trực tuyến khi thực hiện TTHC trực tuyến …

Những nỗ lực của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần cải thiện và thúc đẩy tỷ lệ phát sinh hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. Đến nay, toàn tỉnh có 1.168 dịch vụ công trực tuyến (gồm 994 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 174 dịch vụ công trực tuyến một phần) và 649 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến.

Dự kiến trong tháng 7 tới đây, Văn phòng UBND tỉnh sẽ chủ trì tổ chức Chương trình tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm chia sẻ, trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh tại Bộ phận Một cửa; qua đó nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

BH