PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy vai trò của cơ quan dân cử thông qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát dưới nhiều hình thức. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thăm nắm dư luận, các vấn đề cử tri quan tâm để lựa chọn, kịp thời giám sát, khảo sát; chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh điều hòa nội dung, chương trình giám sát dự kiến thực hiện trong năm 2022 gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc đối tượng giám sát để chủ động phối hợp thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn
để xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã thực hiện 13 cuộc giám sát chuyên đề, 22 cuộc khảo sát tập trung vào những lĩnh vực mà cử tri quan tâm như: Triển khai, thực hiện các dự án do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện các quy định pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn… Tổ chức 1 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức trực tuyến; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh tại 28 điểm tiếp xúc, tiếp nhận 248 lượt ý kiến, kiến nghị.

Việc giám sát được chuẩn bị kỹ, với phương pháp cụ thể, sâu sát, đúng và kịp thời. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ; phân loại kịp thời theo địa bàn, lĩnh vực. Với sự đôn đốc, giám sát thường xuyên, quyết liệt nên nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã được giải quyết, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh đầy đủ theo quy định với tính phản biện cao, không né tránh khi đề cập đến những tồn tại, hạn chế. HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thực hiện chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn, qua đó làm rõ những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, xác định rõ trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh cũng thường xuyên giám sát việc tuân thủ pháp luật trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm nhằm đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự theo quy định. Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị các cơ quan hành chính khắc phục tồn tại, hạn chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung chưa phù hợp với quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên.

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực lâm nghiệp tại Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

Cùng với việc giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, giám sát các vụ việc theo đơn kiến nghị của cử tri. Từ kết quả giám sát đã kịp thời kiến nghị các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm kịp thời, đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh cũng như người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật.

Với sự giám sát chặt chẽ, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh trả lời, giải quyết...

Có thể thấy những quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm đối với cử tri và Nhân dân của HĐND tỉnh đã phát huy được vai trò, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cử tri để có quyết sách phù hợp…, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra./.

Thu Cúc