PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographic] Phát triển giao thông để thu hút đầu tư
Khẳng định vai trò “Đi trước mở đường”, giao thông của tỉnh Bắc Kạn những năm qua đã được quan tâm đầu tư, tạo nên sức bật lớn cho toàn tỉnh, tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung: Hương Lan; trình bày: Thu Cúc