PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
HĐND thành phố Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư 14 công trình, dự án trên địa bàn thành phố
HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2020 đã quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 14 công trình, dự án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể gồm 14 công trình, dự án sau:

Công trình: Sửa chữa mặt đường và sơn vạch kẻ đường giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Công trình: Xây dựng đường N9-N10 và N5-N10 khu dân cư Quang Sơn.

Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn.

Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND các xã, phường (Dương Quang, Nông Thượng, Xuất Hóa), thành phố Bắc Kạn.

Công trình: Nhà tạm giữ hành chính Công an thành phố Bắc Kạn.

Công trình: Sửa chữa các phòng học và mở rộng đường vào Trường Mầm non Sông Cầu.

Công trình: Cải tạo sửa chữa các trường học trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (giai đoạn I).

Công trình: cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Công trình: Đường Bản Đồn - Mai Hiên, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu vực phòng thủ, thành phố Bắc Kạn.

Công trình: Trường Mầm non Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn (điểm trường tại Tổ 13, khu dân cư Thôm Dầy).

Dự án: Khu tái định cư sau đồi Tỉnh ủy, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn I).

Dự án: Trường Mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Dự án: Trường Mầm non xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn (hạng mục: Các hạng mục phụ trợ, phá dỡ, mua sắm thiết bị).

14 công trình trên có tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng, sẽ được bố trí trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023./.

Bích Huệ