PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và dự toán chi phí đầu tư thăm dò khoáng sản đối với mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và dự toán thăm dò khoáng sản đối với mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể như sau:

Loại khoáng sản: Đá vôi

Tên mỏ, vị trí, khu vực: Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Diện tích (ha): 1,0

Gía khởi điểm (G): 3%

Bước giá (Bg): 0,3%

Tiền đặt trước (triệu đồng): 97,383

Dự toán thăm dò (triệu đồng): 463

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định./.

Bích Huệ