PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn” giai đoạn II vốn vay Ngân hàng Thế giới
Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục phương án di chuyển đường điện trong phạm vi GPMB hạng mục Nâng cấp đường từ tổ 11B phường Đức Xuân đi tổ 11 phường Phùng Chí Kiên thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn” giai đoạn II vốn vay Ngân hàng Thế giới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu BKII-40: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây và trạm biến áp

Vốn đối ứng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý III năm 2020

 Trọn gói

03 tháng

2

Gói thầu BKII-41: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

 Trọn gói

03 tháng

3

Gói thầu BKII-42: Nghiệm thu đóng điện

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2020

Trọn gói

30 ngày

UBND thành phố Bắc Kạn (chủ đầu tư), có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền