PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường từ trung tâm xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đến xã Thành Công, huyện Nguyên Bình
Ngày 26/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường từ trung tâm xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đến xã Thành Công, huyện Nguyên Bình.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Nguồn ngân sách trung ương  và nguồn ngân sách địa phương

Tự thực hiện

Quý IV năm 2022

Trọn gói

12 tháng

2

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước,  qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

12 tháng

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền