PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
Ngày 11/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Theo đơn giá điều chỉnh

450 ngày

2

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng các công trình cầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Theo đơn giá điều chỉnh

450 ngày

3

Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

450 ngày

4

Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình cầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

450 ngày

5

Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

450 ngày

UBND huyện Ba Bể (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền