PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thuốc Methadon năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
Ngày 3/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thuốc Methadon năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

TT

Tên Chủ đàu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt việc chính của gói thầu

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

Mua sắm thuốc Methadone năm 2024

Mua sắm thuốc Methadone cho nhu cầu sử dụng của các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

70 ngày

Quý II/2024

Trọn gói

12 tháng

 

 

 

 

TT

Tên hoạt chất

Nhóm TCKT

Nồng độ, hàm lượng

Đường dùng

Dạng bào chế

ĐVT

Số lượng

1

Methadon HCL

Nhóm 4

 

10 mg/ml x 1000ml

 

Uống

 

Dung
dịch/hỗn
dịch/nhũ
dịch
uống

 

 

Chai

 

1.358

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung