PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin phòng dại cho người nghèo năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
Ngày 13/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 391/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin phòng dại cho người nghèo năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua vắc xin phòng dại cho người nghèo năm 2023

Ngân sách không thường xuyên năm 2023

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý I năm 2023

Hợp đồng trọn gói

9 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung