PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia
Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020, UBND tỉnh phê duyệt Kết quả chấm điểm sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia.

Cụ thể như sau: Sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan tổng điểm đánh giá được 94 điểm; sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin của Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà tổng điểm đánh giá được 96 điểm.


Ảnh: Sản phẩm miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBND huyện Na Rì, UBND thành phố Bắc Kạn hoàn thiện hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm OCOP cấp Quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia.

Hợp tác xã Tài Hoan, Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm mẫu theo các Quy định của Chương trình OCOP, đảm bảo chất lượng tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia./.

Nông Cúc