PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền” tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền” tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án Khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Suối Viền được thực hiện tại tổ 6, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chủ dự án đầu tư là Công ty Cổ phần Hồng Hà. Địa chỉ tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Dự án nằm trong diện tích 58.000 m2 (5,8 ha) theo Giấy phép khai thác số 1997/GP-UBND ngày 7/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ của Dự án là 21.490 m2. Diện tích thực hiện Dự án 79.490 m2.

Quy mô, công suất của Dự án, cụ thể:

Khai thác đá nguyên khai chưa chế biến: Giai đoạn năm 2022 - 2025, khai thác đạt 100.000 m3/năm (4 năm); giai đoạn năm 2026 - 2030 khai thác đạt 50.000 m3/năm (5 năm); giai đoạn năm 2031 - 2035 khai thác đạt 35.000 m3/năm (5 năm); giai đoạn năm 2036 - 2043 khai thác đạt 20.000 m3/năm (8 năm); giai đoạn năm 2044 là 18.188 m3/năm (1 năm).

Chế biến đá: Trạm nghiền đá với công suất 120 tấn/giờ.

Cát nghiền (cát nhân tạo): Công suất 15.000m3/năm.

Trạm trộn bê tông nhựa nóng (bê tiông Asphalt): 120 tấn/giờ.

Thời hạn hoạt động của Dự án: 30 năm, kể từ ngày mỏ Suối Viền được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động triển khai xây dựng và vận hành của Dự án.

Tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định; áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến hệ sinh thái, cảnh quan, môi trường và các hoạt động kinh tế dân sinh khác trong quá trình hoạt động. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn lao động, cháy, nổ và các rủi ro, sự cố môi trường khác trong giai đoạn thi công và vận hành Dự án; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các điều kiện thời tiết cực đoan để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và các công trình khu vực Dự án.

Đảm bảo kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai xây dựng, hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Bế Hiền