PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án được thực hiện tại thôn Nà Mố (nay là tổ 11) và thôn Tổng Cổ (nay là tổ 4), thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Chủ dự án thuộc Công ty TNHH Sản xuất bê tông Bắc Kạn.

Tổng diện tích thực hiện Dự án là 7,55 ha, trong đó: Diện tích khu vực phụ trợ và tuyến đường vận tải là 2,25 ha; diện tích khu vực khai thác 5,3 ha (gồm khu vực Nà Mố 3,5 ha, khu Tổng Cổ 1,8 ha).

Công suất của Dự án là 10.000m3 cát, sỏi/năm, trong đó: Công suất khai thác cát là 6.047 m3/năm; công suất khai thác sỏi 3.953 m3/năm.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ dự án chỉ được phép triển khai Dự án sau khi đã thực hiện các thủ tục về đất đai và các thủ tục khác có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật. Cam kết tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành; cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai, vận hành Dự án.

Thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đảm bảo các chất thải phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý toàn bộ chất thải thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Tổ chức thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống, khắc phục các rủi ro, sự cố môi trường; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bờ sông theo quy định; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phóng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động, an toàn giao thông đường bộ trong quá trình hoạt động của Dự án; có phương án vận chuyển phù hợp, đảm bảo quy định tải trọng xe, không ảnh hưởng đến các tuyến đường hiện hữu, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người dân.

Trong quá trình hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có thẩm quyền và các cơ quan liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời./.

Bế Hiền