PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng dự Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh giai đoạn 2023 - 2026
Chiều 20/3, Bí thư Tỉnh đoàn Triệu Tiến Trình và Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Thị Hiền đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2023 - 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tham dự Lễ ký kết.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết

Sau thời gian tìm hiểu và thảo luận, hai đơn vị đã thống nhất ký chương trình phối hợp với những nội dung cụ thể như: Hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành; phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm của hai bên; hợp tác trong một số lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tặng hoa chúc mừng hai đơn vị sau Lễ ký kết

Việc hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội; tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh đối với Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện ưu đãi cho Tỉnh đoàn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hệ thống bưu điện; tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các chương trình công tác và phong trào thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ tại địa phương.../.

Ngọc Tú