PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn vải thiều Bắc Giang tại tỉnh Bắc Kạn
Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang tại Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn được Tổng cục Quản lý thị trường giao phối hợp với Công ty Bưu điện Bắc Kạn (VietNam Post) thực hiện chỉ tiêu hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn vải thiều Bắc Giang trong thời gian từ ngày 05/6/2021 đến hết tháng 7/2021.

Nhằm chia sẻ, giúp đỡ bà con nông dân tỉnh Bắc Giang giảm bớt khó khăn trong việc tiêu thụ vải thiều đang vào chính vụ thu hoạch trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó khăn về thị trường đầu ra cho sản phẩm, tại Công văn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia mua tiêu dùng số lượng vải thiều nhất định và đăng ký cụ thể theo các số điện thoại liên hệ sau:

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn: Ông Nguyễn Ngọc Báu, số điện thoại 0986374322; bà Dương Thị Kim Oanh, số điện thoại 0912533171.

- Tại địa bàn thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông: Ông Phạm Văn Vinh, số điện thoại 0904071686.

- Tại địa bàn huyện Na Rì và huyện Ngân Sơn: Ông Chung Thanh Tuấn, số điện thoại 0971903666.

- Tại địa bàn huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm: Ông Hà Văn Quốc, số điện thoại 0972158105.

- Tại địa bàn huyện Chợ Đồn: Ông Ma Hoàng Trọng, số điện thoại 0913249558.

2. Bưu điện tỉnh Bắc Kạn: Bà Đoàn Thị Phượng, số điện thoại 0913270089; ông Vương Huỳnh Đức, số điện thoại 0822901222./.

BH