PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở Giao thông vận tải
Trong 5 năm qua (2016 - 2020) phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Sở Giao thông vận tải đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải phát động, trong đó Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được Sở Giao thông vận tải đặc biệt chú trọng, là một trong những yếu tố tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, cụ thể:  

Đối với công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải được giao quản lý 13 tuyến đường tỉnh, 03 tuyến đường quốc lộ ủy thác với tổng chiều dài là 761,790 km và 29,2 km đường thủy nội địa địa phương Sông Năng - Hồ Ba Bể. Công tác quản lý, bảo dưỡng được duy trì thường xuyên với hình thức đặt hàng và đấu thầu, chất lượng cơ bản đáp ứng mục tiêu, an toàn kỹ thuật, đường thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông. Các công trình sửa chữa vừa do Sở làm chủ đầu tư được giao hằng năm đều hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo đúng kế hoạch được duyệt. Sở đã ban hành và thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 389/KH-SGTVT ngày 10/4/2017 về việc triển khai thực hiện công tác lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và các tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý.

Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông được duy trì. Sở đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu của 23 dự án chuyển chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn. Được sự nhất trí của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, Sở đã ký hợp đồng ủy thác quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo quy định. Công tác thẩm định, điều chỉnh, trình phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu... đáp ứng yêu cầu và đảm bảo đúng thể chế Nhà nước. Tăng cường công tác rà soát thủ tục hồ sơ, bám sát các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành, nâng cao chất lượng hồ sơ và chất lượng thẩm định, đảm bảo chỉ tiêu yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh phí. Thường xuyên chỉ đạo đơn vị chuyên môn chỉ đạo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình và các quy định của Nhà nước hiện hành. Nhìn chung các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đều được đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái được thực hiệt tốt. Hiện nay Sở Giao thông vận tải đang quản lý 144 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có 34 doanh nghiệp vận tải, 110 hộ kinh doanh cá thể. Cấp đổi phù hiệu xe ô tô hằng năm theo quy định. Toàn tỉnh hiện nay có 05 bến xe ô tô khách đã công bố đưa vào khai thác sử dụng. Có 40 tuyến vận tải liên tỉnh và nội tỉnh, các tuyến cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hóa của nhân dân. Sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đã công bố 02 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đó là tuyến Phủ Thông - Chợ Mới và ngược lại; tuyến Bắc Kạn - Ba Bể và ngược lại. Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải khách, bến xe thực hiện tốt công tác vận chuyển khách. Tổng số phương tiện vận tải trên địa bàn là 181 xe tải, 171 xe khách; 579 xe máy chuyên dùng và 201 thuyền máy. Thực hiện tốt công tác kiểm tu, nghiệm thu, giám định xe tai nạn, đăng ký xe máy chuyên dùng. Công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa luôn được thực hiện đúng quy định. Công tác sát hạch, cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe được thực hiện hằng năm; luôn kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các cơ sở đào tạo.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sở cũng thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác pháp chế...

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban an toàn giao thông tỉnh, hằng năm, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình phối hợp của Ban. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia. Phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban an toàn giao thông tỉnh và các địa phương triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, kết hợp với việc xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh và đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện có với mục tiêu giảm từ 5% -10% cả 03 tiêu chí về (số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông) năm sau so với năm trước.

Phát huy kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, trong giai đoạn tới 2020 - 2025, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động để triển khai hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thanh Thuyên