PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Qúy Mão
Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ, tuân thủ pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và các hoạt động lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, kích động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Điểm nhóm đạo Tin lành xã Nghiên Loan (Pác Nặm) tổ chức Giáng sinh 2022

Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc tiêu biểu và người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn gắn bó, đồng hành cùng với chính quyền, không tin, không nghe theo luận điệu xấu của các thế lực thù địch; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo để có biện pháp giải quyết, không để phát sinh phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Tăng cường vận động các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các Giáo họ, điểm nhóm Tin lành và chức sắc, chức việc các tôn giáo phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực tham gia cùng các cấp chính quyền trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo đón xuân mới Quý Mão đầm ấm, vui tươi, lành mạnh./.

Bích Huệ