PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định đối tượng, các khoản hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng là viên chức đã được tuyển dụng đang công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên được đào tạo các chuyên ngành chưa đáp ứng để giảng dạy các môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học; môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí cấp THCS thuộc các đối tượng bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các Quyết định số 2453/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2455/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối tượng đào tạo 

Viên chức có trình độ đại học, có năng lực về tin học, có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy các môn Tin học cấp THCS, THPT; môn Tin học và Công nghệ cấp tiểu học.

Viên chức có trình độ đại học, có năng lực về ngoại ngữ, có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy các môn ngoại ngữ.

Viên chức có trình độ đại học, có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy môn tiếng dân tộc thiểu số.

Viên chức có trình độ đại học, có năng khiếu về Âm nhạc, Mĩ thuật, có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy các môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) cấp tiểu học, THCS; môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp THPT.

Điều kiện áp dụng

Viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; vị trí việc làm gắn với công tác sử dụng, quản lý viên chức và nằm trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị hoặc của tỉnh.

Viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo trình độ đại học và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

Một số chính sách hỗ trợ

Viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện được hưởng lương, các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành và được hưởng chính sách hỗ trợ sau:

Hỗ trợ chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, mức chi theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Mức chi theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Hỗ trợ chi phí đi lại (1 lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) từ cơ quan đến nơi học tập cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại): Theo hình thức khoán 1.000 đồng/1 km.

Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến đào tạo, bồi dưỡng…

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết được đăng tải tại mục Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.

Bích Huệ