PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo với Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có phong trào '“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xác định thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng chính là thực hiện tốt chương trình giảm nghèo với những nội dung do ngành Giáo dục và Đào tạo phụ trách, trong những năm qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, chủ động trong tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác giảm nghèo đến các đơn vị trường học trong toàn ngành thông qua văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và qua các hội nghị của ngành.

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản về thực hiện quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập; Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Kạn; phê duyệt danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; tiếp nhận và phân bổ gạo dự trữ quốc gia cấp tạm ứng hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ ..., đồng thời tích cực, chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc thực hiện các chế độ chính sách đã góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cho cán bộ, tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia học tập, trong đó có chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non theo Quyết định số 60/2012/QĐ- TTg; hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú, học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú; học sinh khuyết tật... Các chính sách được thực hiện đã giảm bớt khó khăn cho các em khi đến trường, giúp học sinh yên tâm học tập, góp phần không nhỏ tới việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ huy động trẻ em đến trường theo độ tuổi và nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động với phương châm quyền lợi đảm bảo, phúc lợi cao hơn. Từ năm 2018 đến nay, Công đoàn ngành đã triển khai chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, tổ chức ký kết với 03 đơn vị, doanh nghiệp để nhà giáo, người lao động được giảm giá khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp. Từ chương trình này, đã có 24 đơn vị với 1.389 lượt người được hưởng lợi với số tiền là 753.922.000 đồng.

Nhiều chương trình học bổng được tổ chức trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh như: Học bổng “Vì em hiếu học”; “Tiếp bước em đến trường”; học bổng Quỹ Hạt giống Việt; Hoa Trạng Nguyên, Vừ A Dính ... Trong 5 năm qua (2015 - 2020) ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao tặng học bổng cho 2.548 học sinh với tổng số tiền trên 2.978 triệu đồng và nhiều hiện vật khác.

Nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được cán bộ công chức, viên chức, người lao động và học sinh toàn ngành hưởng ứng như đóng góp ngày công giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp Quỹ vì người nghèo, gây Quỹ “Vì bạn nghèo”… Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn ngành đã huy động 5.154 ngày công lao động giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, quyên góp, ủng hộ với số tiền trên 3.254 triệu đồng và nhiều hiện vật cụ thể khác..../.

 

Thanh Thuyên