PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời ý kiến cử tri Trần Văn Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể
Ngày 19/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2016/KH&ĐT-KTN về việc trả lời ý kiến cử tri Trần Văn Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời nội dung kiến nghị: “Việc xử lý đất sụt lún tại thôn Bó Lù đã được các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh đến kiểm tra thực tế và cử tri đề nghị nhiều lần nhưng chưa được thực hiện; hiện nay có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng trực tiếp đến 11 nhà dân sinh sống ở đó. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xử lý khắc phục để người dân yên tâm sinh sống”./.